Site Hakkında S.S.S.

Alkent 2000 Çamlıca Sitesi

Site Hakkında S.S.S.(Sık Sorulan Sorular)

Bahçemde horoz, tavuk, güvercin, keçi v.b. besleyebilir miyim?

Sitemizde her türlü kümes hayvanının beslenmesi yasaktır. Bu durum sitemizin yönetim planında , 37/(f) numaralı madde de detaylı olarak anlatılmıştır.

"37/(f) Kat Malikleri bağımsız bölümlerinde, tahsisli alanlarda ve ortak yerlerde yabani hayvan bulunduramazlar ve besleyemezler. Bu meyanda, tavuk, horoz, kaz, ördek türünden kümes hayvanları ile at, eşek gibi yük ve çeki hayvanlarının beslenmesi ve bulundurulması da yasaktır. Kurbanlık hayvanların muhafaza şekli ve kurban kesilmesi konularında Yönetim kurulunca belirlenen esaslara uyulur. Yönetim Kurulu gereğince evcil hayvanlar yönünden de sayı tür, cins ve uygulama olarak da yasak ve sınırlamalar koyabilir"

 

Çalışanım, özel şöförüm, yardımcım sosyal tesislerden faydalanabilir mi?

Site sakinlerimizin çalışanları aynı evde yaşıyor olsalar dahi; spor salonu, sauna, havuz, hamam gibi sadece site sakinlerinin yararlanabileceği bu olanaklardan faydalanamaz. 

Bu husus yönetim planımızın 27.maddesinde detaylı olarak açıklanmıştır;

 

"Madde 27 : Kat mülkiyetinden doğan ve malike kendi bağımsız bölümü ile ortak yerlerde maddi kullanma ve anataşınmazın tümünden yararlanma yetkisini veren haklar, kat malikine bağlı olarak, taşınmazda bulunan kişilerce de kullanılır. Bu kullanma yetkisi, kat malikinin sahip olduğu yetkilerden herhalde fazla olmamak şartıyla, aşağıda belirtilen kurallara bağlıdır : (a) Kat maliklerinin bağımsız bölümde birlikte yaşadığı kan ve sıhri hısımları, malik tarafından açık ya da örtülü olarak onaylandığı ölçüde bağımsız bölümü ortak yer ve şeyleri kullanma ve buralarda yararlanma yetkisine sahiptirler. (b) Bağımsız bölümde kiracı sıfatıyla oturanlar kira hakkının sağlandığı ölçüde, bağımsız bölümü ve ortak yer ve şeyleri kullanmaya ve bunlardan yararlanmaya yetkilidirler. (c) Bağımsız bölümden geçici veya sürekli olarak yararlanma yetkisi veren diğer hukuki ilişkilerin tarafı olan kişiler, bu ilişkinin nitelik ve niceliği ölçüsünde, kullanma ve yararlanma yetkisine sahip olurlar. (d) Kat maliklerinin, intifa veya sükuna hakkı sahiplerinin veya kiracılarının hizmetçi, bahçıvan, sürücü gibi müstahdemleri, istihdam ilişkisinin gerektirdiği ölçü ve zamanda ve asıl hak sahibinin onayıyla bağımsız bölümde bulunabilirler ve istihdam ilişkisinin zorunlu kıldığı ölçüde, işlerinin gereği kadar ortak yerlerde bulunabilirler. Hizmetliler yanında çalıştıkları aile ile birlikte yemeğe gelebilirler, ailenin küçük çocuklarına nezaret etmek için ortak yerlerde bulunabilirler. (e) Kat maliklerinin, intifa veya sükna hakkı sahiplerinin yahut kiracıların konukları ve ziyaretçileri dahi, bu tür ilişkilerin gerektirdiği oranda kullanma ve yararlanma yetkisine, şartları ALKENT 2000 ÇAMLICA SİTESİ YÖNETİM KURULUN’nca belirlenecek şekilde sahiptirler."

 

Cumartesi ve Pazar günleri çim biçebilir miyiz?

Sitemizde hafta sonları çim biçmek yasaktır. Site sakinlerimiz bu tarz gürültüye sebep olacak işleri hafta içi saat 09:00 ile 17:00 saatleri arasında yapabilir. Bu kurala uymayan site sakinlerini lütfen yönetime bildiriniz.

 

"47/(g) Bağımsız bölüm malikleri bağımsız bölümlerinde yaptıracakları tamir ve yenileme inşaatlarını ve çim biçme işlerini Yönetim Kurulunun belirleyeceği gün ve saatlerde yaptırmaya mecburdurlar."

 

Evlerde yapılacak tadilatlarla ilgili olarak

Yapmayı planladığınız her türlü tadilatla ilgili olarak site yönetimine önceden bilgi veriniz. Belediyeden izin veya tadilat ruhsatı almış olsanız bile sitenin genel estetiğine aykırı tadilat yapmanız yasaktır. Bu konu yönetim planımızın 37.maddesinde detaylı olarak açıklanmıştır.

"Madde 37 : Kat Malikleri kendi bağımsız bölümlerine ilişkin olmak üzere : (a) Bağımsız bölümü oluşturan binanın dış elemanlarında, yapının mimari görünümü, estetiğini etkilesin etkilemesin, hiçbir değişiklik ve ilave yapmazlar. Bu cümleden olmak üzere yeni pencere açmak, mevcutları genişletmek veya daraltmak yahut birleştirmek, dış duvarı yıkmak, geri yahut ileri almak, yeni duvarlar örmek, çatıda dış görünümü etkileyecek değişiklikler yapmak, çatı yüksekliğini değiştirecek ameliyelere girişmek, bacaların yerlerini değiştirmek, yükseltmek veya alçaltmak, yapının kapılarını genişletmek, kapamak, daraltmak, yerlerini değiştirmek, balkon ve çıkmaları yıkmak, genişletmek, kapamak veya daraltmak gibi bütün ameliye ve işlemler yasaktır. Vaziyet planında yol, yaya yolu, yeşil bant, kaldırım olarak belirtilen alanların arsa payına dahil olsada değiştirmek, bozmak, tekrar düzeltmek yasaktır. "

 

Komşumun köpeği çok havlıyor, ne yapmam gerekiyor?

Bazen en yakın dostumuz dediğimiz köpeğimiz (veya komşumuzun köpeği) durmaksızın havlar ve çevresindeki insanlar için bu durum çekilmez bir hal alır. Bu konuda bilgi sahibi olanlar bilir ki bir köpek 4 durumda havlar;

1-Aç veya susuzdur. (Yemek/su veriniz)

2-Sürekli bağlı/kapalı durduğundan birikmiş enerjisi vardır . (Köpek parkımıza götürün)

3-Tuvalet ihtiyacı vardır.(İhtiyacını giderin)

4-Bahçenizde yabancı birileri vardır.(Müdahale edin)

Yine de havlıyorsa lütfen bu konuda uzman birinden destek alın. Bu durumdan rahatsız olabilecek yaşlıları, hastaları ve uyku ihtiyacı olan bebekleri göz önünde bulundarmanızı rica ederiz. Aşağıda faydalanabileceğiniz linkler vardır.

 

 

http://www.kopeklerhakkindahersey.net/771/

http://evdekopekegitimi.org/kopeklerde-asiri-havlama/

http://www.hillspet.com.tr/tr-tr/dog-mature/how-do-i-stop-my-dog-barking.html

 

 

 

 

 

Site yönetiminde görev alanlar da aidat ödüyor mu?

Alkent 2000 Çamlıca Sitesi Yönetiminde görev alan site sakinlerimiz de aidat ödemektedir. Bu işi gönüllü olarak ve büyük bir özveriyle, sadece sosyal bir görev olarak yapan tüm kat maliklerimize teşekkür ederiz.

Villamda dizi ve film çekimi yaptırabilir miyim?

2014 yılındaki Genel Kurul toplantısında oy birliğiyle alınan karar ile sitemizde her türlü dizi, film ve reklam çekimleri yasaklanmıştır. En basit reklam çekimlerinde bile onlarca kamyon, çekim ekipmanları ve yabancı şahıslar sitedeki diğer sakinler için yaşamı çekilmez hale getirmektedir. Bu konuda hassasiyet göstermenizi önemle rica ederiz. 

Villamı ticari amaçla kullanabilir miyim?

Sitemizdeki tüm bağımsız bölümler sadece konut olarak kullanılabilir. Hiç bir şekilde ofis, klinik, showroom, iş yeri v.b. gibi amaçlarla kullanılamaz. Bu konu yönetim planımızın 39.maddesinde detaylı olarak açıklanmıştır.

 

"Madde 39 : Kat Malikleri kendi bağımsız bölümlerine ilişkin olmak üzere aşağıdaki hukuki tasarruf sınırlamalarına tabidirler : (a) Tapuda ve listede mesken konut olarak zikredilen bağımsız bölümler münhasıran konut olarak kullanılır. Buna göre bağımsız bölümü, kısmen veya tamamen işyeri, büro ve muayenehane olarak kullanmak, böyle bir kullanım için kiralamak veya başkaca bir hukuki işlemle zilyetliğini devretmek yasaktır. Konut nilelikli bağımsız bölümlerde her türlü mesleğin icra edilmesi yasaktır (b) Kat Malikleri, kendi bağımsız bölümü ve eklentilerinde, ticari amaçlı gösteri ve toplantılar yapamaz ve buraları üçüncü kişilere, bu tür amaçlı kullanım için kiralayamaz veya başka suretle bırakamaz. Bağımsız bölüm ve eklentilerde, siyasal amaçla gösteriler yapılması veya yaptırılması da yasaktır. Sosyal amaçlı, (Düğün, Nişan vb.) katılımlı toplantılar sadece Cuma günleri Yönetim Kurulundan bir hafta önceden izin alınarak yapılabilir."

Alkent 2000 Çamlıca

Kapısından içeriye girdiğiniz andan itibaren şehrin tüm karmaşasını ardınızda bırakarak kendinizi adeta bir huzur adasında bulacaksınız. Yeşilin her tonunu görebileceğiniz, en güzel çiçek kokularını içinize çekebileceğiniz, kuş seslerinin hiç eksik olmadığı, geniş yolları, spor tesisleri, yürüyüş yolları ile kale gibi korunan 295 şanslı ailenin yaşadığı bir yer burası...

< Alkent 2000 Hakkında >